วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563 ณ โรงแรม TR Rock Hill ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา