วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา