วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในการประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในการประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพญาหงส์ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์