วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประธานชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประธานชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมพญาหงส์ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์