วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตถังหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์สำหรับใช้ในครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตถังหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์สำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนจากหมูบ้านทานตะวัน เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นหมู่บ้าน นำร่องเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ โดยเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 ณ หมู่บ้านทานตะวัน เทศบาลเมืองคอหงส์