วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมลอยกระทงรอบปฐมฤกษ์ เพื่อ”ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันที่ 31ต.ค.63 ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองต่ำ (สี่แยกสนามบินนอก) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองควนลัง เดินทางมาพร้อมกันยัง บริเวณท่าน้ำลอยกระทง โดยมี กลองยาวบรรเลงต้อนรับ
หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองควนลังได้นำคณะร่วมลอยกระทง โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงในครั้งนี้อย่างต่อเนิ่อง