วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ประชุมหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 พ.ค. 2020
1076

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่ นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ร่วมประชุมหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ 2563 ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่