วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นายศรัญ บิลพัฒน์นายกเทศมนตรีนครสงขลาเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day หาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์

วันที 16 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณศาลาไทย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พนักงานเทศบาลจากทุกสำนัก/กอง และภาคประชาชนร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตกค้างบริเวณหาดสมิหลา และหาดชลาทัศน์

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครสงขลา กับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทัพเรือภาคที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศน์แบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหาขยะทางทะเล เพื่อจะนำไปสู่จุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหงท้องทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึง ให้ชายหาดทั้ง 2 แห่งมีความสะอาดไร้ขยะจากทะเลและสวยงามดังเดิม ในช่วงปลายปีเป็นช่วงฤดูมรสุมทำให้พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาจะได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงที่ซัดขยะจากทะเลขึ้นมาบริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ในปริมาณมากเป็นประจำทุกปี ทั้งขวดแก้วพลาสติก เศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ซุงขนาดใหญ่และเศษอวนจากเรือประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพชายหาดที่สวยงาม อีกทั้งส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่หาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์