วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

นายศรัญ บิลพัฒน์นายกเทศมนตรีนครสงขลารับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสงขลา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบถุงยังชีพและพัดลม จากครอบครัวบิลพัฒน์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น