วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่ดำเนินงาน ปรับภูมิทัศน์ หลังโรงแรมฟลอริด้า พร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

30 มิ.ย. 2021
927

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ” ปรับภูมิทัศน์ หลังโรงแรมฟลอริด้า “พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินงาน บริเวณ โรงแรมฟลอริด้า” เพื่อปรับภูมิทัศน์ (ต่อเนื่อง) ” พร้อมพูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงณ บริเวณหลังโรงแรม ฟลอริด้า