วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา (รพ.สต. ทุ่งตำเสา) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา