วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลขนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมพนักงาน ทหญ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 25 พ.ย. 62นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลขนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมพนักงาน ทหญ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย โดยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนรัตนพลวิทยา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา