วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4

21 มี.ค. 2021
670

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนขุนเหมืองหินแท่น หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการทำกิจกรรมทาสีสะพาน ปูพื้นคอนกรีตขอบขุนเหมืองรอบเฉพาะด้านหน้าและปรับภูมิทัศน์บริเวณขุนเหมืองหินแท่น ม.9 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีศูนย์พัฒนาบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมและมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้