วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

25 ก.ย. 2020
844

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)