วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นจัดงานสายใย ผูกพันธ์ขอบคุณในความรักความเมตตาพร้อมกับเปิดตัวผู้บริหารและสมาชิก ส.อบต.ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น

เมื่อวันที่23ก.พ.2564นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นจัดงานสายใย ผูกพันธ์ขอบคุณในความรักความเมตตาจากพี่น้องทุ่งขมิ้นพร้อมกับเปิดตัวผู้บริหารและสมาชิก ส.อบต.ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้นโดยมีพี่น้องประชาชนชาวทุ่งขมิ้นร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายก อบต.ทุ่งขมิ้นได้กล่าวขอบคุณพี่น้องทุ่งขมิ้นที่ไว้วางใจและให้โอกาสได้มารับใช้พี่น้องทุ่งขมิ้นด้วยประสบการณ์การทำงานตลอด7ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องชี้วัดถึงการลงมือทำจริง และการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลทุ่งขมิ้นเพื่อเป็นรากฐานความเจริญต่อไปทีมพัฒนาทุ่งขมิ้นจึงขออาสารับใช้พี่น้องทุ่งขมิ้นอีกครั้ง

สำหรับการเลือกตั้งอบต.นั้นคาดว่า เมื่อเสร็จการเลือกตั้งเทศบาลฯ ทางกระทรวงมหาดไทยก็คงนับเวลาตามที่ตกลงกันไว้ประมาณ 3 เดือน ช่วงมิถุนายนก็อาจจะเป็นการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)