วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วย เหลือแก่ คนชรา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

13 ม.ค. 2020
1178

PFP บริจาคเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP

นำโดย นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วย เหลือแก่ คนชราจำนวน 20,000 บาท และผลิตภัณฑ์ พีเอฟพี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา เมื่อไม่นานมานี้