วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA โดยได้เข้ารับเกียรติบัตร กับนายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อแสดงว่า เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Health Accreditation : EHA ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร EHA 1001 ด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) EHA 2002 และการจัดการมูลฝอยทั่วไป EHA 4001 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา