วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ร่วมเป็นเกียรติในการพิธีเปิดงาน “พาณิชย์ลดราคา On Tour ทั่วไทย” ณ บริเวณชุมชนบ้านคลองเตย

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองเตย ได้ร่วมเป็นเกียรติในการพิธีเปิดงาน “พาณิชย์ลดราคา On Tour ทั่วไทย” ณ บริเวณชุมชนบ้านคลองเตย สายถนนนวลแก้วอุทิศ เทศบาลเมืองคอหงส์

โดยการเปิดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา On Tour ทั่วไทย” ได้รับเกียรติจากนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา โดยโครงการฯจำหน่ายสินค้าราคาถูกในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ รวมถึงพัฒนาและกระตุ้นการค้าในดีขึ้น