วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ให้การต้อนรับคุณมัณฑนา บุนนาค และคุณลลิตา บุหลาดที่โอนย้ายจากเทศบาลตำบลหนองจิกและเทศบาลเมืองบางบัวทอง

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ นายพลภัทร แก้วชูด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายบุญช่วย ทองรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ให้การต้อนรับนางสาวมัณฑนา บุนนาค จากเทศบาลตำบลหนองจิก จังหวัดปัตตานี มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน และนางสาวลลิตา บุหลาด จากเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยครอบครัว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 หน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดีในการโอนย้ายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์