วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลฯประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์