วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ลงพื้นที่มอบวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนค่ายเสนาณรงค์ และโรงเรียนสมัยศึกษา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมลงพื้นที่มอบกระเช้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนค่ายเสนาณรงค์ และโรงเรียนสมัยศึกษา เพื่อสุขอนามัยของบุตรหลาน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)