วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมบำเพ็ญกุศลอัฐิและวางพวงมาลา เนื่องในวันวีรไทย 2562