วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา