วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

นายจิรวัฒน์ ใจรักษ์ ช่างระดับ 7 แผนกอาคารและบริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนวันรักนกเงือก ณ สวนสัตว์สงขลา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิรวัฒน์ ใจรักษ์ ช่างระดับ 7 แผนกอาคารและบริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมวันรักนกเงือก ณ สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อหารายได้เป็นทุนสำรองค่าอาหารสัตว์ ยารักษาโรคและอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ สำหรับสัตว์ป่าในสวนสัตว์ โดยมีนายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้