วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรม “เทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2563

23 ม.ค. 2020
1043

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรม “เทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท สายการบิน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดให้มีการจัดซุ้มประดับตกแต่งพื้นที่จุดถ่ายภาพ ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ชั้น 1) หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อการสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัดสงขลา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับท่าอากาศยานหาดใหญ่