วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

26 ธ.ค. 2019
1045

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่

พร้อมครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานราชการ บริษัท/สายการบิน ผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

โทร. 0 7422 7190 – 94

โทรสาร. 0 7422 7050