วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “กีฬาร่วมใจ ชาว ทหญ.” ประจำปี 2562 (POWER OF VTSS) ณ สนามกีฬาท่าอากาศยานหาดใหญ่

20 ธ.ค. 2019
1109

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “กีฬาร่วมใจ ชาว ทหญ.” ประจำปี 2562 (POWER OF VTS

ซึ่งได้กำหนดแบ่งทีมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม คือ ทีมให้ใจ ทีมมั่นใจ ทีมเปิดใจ และทีมภูมิใจ โดยมีชนิดกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล กีฬาปาเป้า กีฬาเปตอง กีฬาตะกร้อ และกีฬาเบ็ดเตล็ด เพื่อคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภทเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 ท่าอากาศยาน

ซึ่งได้กำหนดให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน (31 มกราคม 2563)  และเพื่อแสดงความสามัคคีระหว่างพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ได้ปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาท่าอากาศยานหาดใหญ่

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

โทร. 0 7422 7190 – 94

โทรสาร. 0 7422 7050