วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรม “การชักธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย” (The National Flag Day)เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติ

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรม “การชักธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย” (The National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่