วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562” ตามที่ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562” เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท สายการบิน ส่วนราชการ ส่วนปกครองท้องถิ่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา