วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการขับสะพานเทียบเครื่องบินและการบำรุงรักษา ณ ทหญ.” รุ่นที่ 2

10 พ.ย. 2019
947

เมื่อวันที่  8 พ.ย.62 นายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการขับสะพานเทียบเครื่องบินและการบำรุงรักษา ณ ทหญ.”  รุ่นที่ 2 

         ทั้งนี้มีพนักงาน, ลูกจ้าง ทหญ. และ ทชม. ที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7และ 8 พ.ย.62 จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร ทหญ.