วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายจิตวัต วงศ์วาสนา เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลพร้อมกับชี้แจงข่าวการซ้อมดับเพลิงให้ชาวบ้านได้รับรู้และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณคูระบายน้ำบ้านไทรขึง ม.7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 8 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. นายจิตวัต วงศ์วาสนา เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองเปียะ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไทรขึง ม.7 พร้อมกับชี้แจงข่าวการซ้อมดับเพลิงให้ชาวบ้านได้รับรู้ และเวลา 15.00 น. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณคูระบายน้ำบ้านไทรขึง ม.7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรม ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บขยะ และลอกคูระบายน้ำ