วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา“จะโหนงคัพ ประจำปี 2565”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง “จะโหนงคัพ ประจำปี 2565” โดยมีว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม