วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

05 มิ.ย. 2022
392

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนบ้านนา โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน