วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้าง ที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีแห่งใหม่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.20 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้กำลังใจ ตัวแทนชาวบ้านตำบลสุไหงปาดี จำนวน 12 หมู่บ้าน จนท.อส.อ.สุไหงปาดี และกพ.ร้อย.ทพ.4805 ระหว่างทำการก่อสร้าง ที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีแห่งใหม่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเตรียมการย้ายเข้าสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ ตามแผน รปภ.หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณจากประชาชนในพื้นที่ ( ชคต.สุไหงปาดี ก่อตั้งแห่งแรกในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น โดยจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 )