วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายก อบจ.สงขลามั่นใจแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา เน้นนโยบายหลัก โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 10 ด้าน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางไปร่วมให้สัมภาษณ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT south ในรายการ พิราบคาบข่าวสัญจร พร้อมด้วย พระครูสุวัฒนาภรณ์ (อาจารย์ภัตร อริโย ) เจ้าอาวาสวัดนาทวี ร่วมในรายการ โดยมี ลลิตวดี แก้วสองเมือง และ ยินดี ตรีเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการวางนโยบายหลักๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 10 ด้านนโยบาย โดยยึดหลักการนำวิสัยทัศน์ และนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง โดยการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นประตูสู่อาเซียน นำสงขลาไปสู่ความสำเร็จ และเป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศ ภายใต้สโลแกน “รวมพลัง ร่วมสร้างสุข”