วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายก อบต.ทุ่งขมิ้นพร้อม ด้วยคณะ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นพร้อม ด้วยคณะ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสุพรรณ กองสว้สดิ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น