วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์นำเจ้าหน้าที่Big Cleaning Dayปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ช่วยกันพัฒนาความสะอาดโดยรอบอาคารสำนักงาน (Big Cleaning Day) เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและเรียบร้อย ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงาน และบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์