วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมแกนนำสตรี ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี