วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจ ATK ของหน่วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ โรงแรม Tr Rock Hill อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบชุดวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “กล่องพลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จากสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองคอหงส์ได้รับมอบ “กล่องพลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” จาก PTT Group โดยการประสานจากท่านพยม พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สงขลา เขต 3