วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ห้องทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมมอบคูปองรับวัสดุส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุกเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2564 ณ ห้องทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ยังเปิดรับลงทะเบียนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2564 สำหรับมารดาตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอดถึง 6 เดือน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.074-280000-2 ต่อ 1131