วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ร่วมกับคณะกรรมการวัดท่าเคียน จัดพิธีรับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019จำนวน 9 ชุมชนและเตียงผู้ป่วย จาก พระปลัดเสน จินณสาโร (ดร.) เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน เพื่อส่งต่อ ให้กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563   เป็นวันคล้ายวันเกิด   พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน อายุ 81 ปี เทศบาลเมืองควนลัง   โดย นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ร่วมกับคณะกรรมการวัดท่าเคียน   จัดพิธีรับมอบเตียงผู้ป่วย  จาก  พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน  เพื่อต่อ ให้กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย คุณวรางคณา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จนท.พยาบาลวิชาชีพ ห้องฉีดยาทำแผล เป็นตัวแทน รับมอบ

พร้อมกันนี้  นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ยังได้มอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง จาก พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน  และมอบต่อให้กับประธานชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน เขต. หมู่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ประธานชุมชนคัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุมชนละ 50 คน จำนวน  9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปลักหว้า, ชุมชนควนสันติ, ชุมชนแม่ลัง, ชุมชนท่าเคียน ,ชุมชมบ้านในสวน, ชุมชนพรุฉิมพลี, ชุมชนประสานมิตร, ชุมชนบ้านหน้าควน, และชุมชนบ้านเนินเขา.

และในขณะเดียวกัน ก็ได้มีพระเถระผู้ใหญ่และประชาชน ได้เดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิตอย่างคับคั่ง โดยมีพระธรรมวงศาจารย์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีสงฆ์