วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาสังกัดเทศบาลฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในโอกาสเดินทางร่วมส่ง นางวีรดา นะมาเสถียร ซึ่งโอนย้ายมาในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม