วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบนโยบายการบริหารงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 4 เขต ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายการบริหารงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่