วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่อาคารวิบูลวัฒนากร โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คุณครูกาญจนา สุริยกัณฑ์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ คศ.2 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของข้าราชการครูผู้เกษียณที่ได้อุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถอันเกิดประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และโรงเรียนด้วยดีเสมอมา