วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลหาดใหญ่รับมอบอาหารกล่องจากบริษัท Absolute You Hatyai เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามฯ

วันที่16ส.ค.2564เวลา 12.00 น. ณ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่ บริษัท Absolute You Hatyai โดยคุณขจีพรรณ บุญฑริก (ครูแก้ว) และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ปันสุข Health Support Hatyai พร้อมด้วยคณะ ได้จัดทำอาหารกล่องและนำมามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 100 กล่อง โดยมีนายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณแทนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ ที่ทางบริษัทฯ แสดงความช่วยเหลือบริจาคอาหารกล่องให้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอบคุณ บริษัท Absolute You Hatyai ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย