วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นายกสาครเป็นประธานเปิดโครงการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อเสริมสร้างผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนให้มีส่วนร่วม บูรณาการ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนให้มีส่วนร่วม บูรณาการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการกำหนดกติกาชุมชน / มาตรการทางสังคมร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป
ซึ่งจะมีการจัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ องประชุมฟ้า-ขาว โรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี)