วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายกสาครฯ นำทัพห่วงใยประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงและหนูเป็นพาหะนำโรค ครั้งที่2 เขต 3

วันที่ 14 มีนาคม 2566เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมจัดกิจกรรม เดินรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงและหนูเป็นพาหะนำโรค นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร. กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล เลขานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ประชาชน อสม. แกนนำชุมชน และภาคเอกชน ร่วม ซึ่งมีกิจกรรมเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และยาเบื่อหนู ฉีดพ่นสารชีวภาพกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดถนน เก็บขยะ/เศษวัสดุเหลือใช้ และสำรวจการคัดแยกขยะอินทรีย์ ของสถานประกอบการในพื้นที่

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงปัญหาในการป้องกันโรคล่วงหน้าก่อนการระบาด ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงและหนูเป็นพาหะนำโรคขึ้น

โดยมีแผนดำเนินกิจกรรม ดังนี้
*เขต 3 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
ถนนเทศาพัฒนา ตั้งแต่ศาลาลุงทอง (ซอย27 เพชรเกษม) ถึงซอย39 ถนนเพชรเกษม
*เขต 4 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
ถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่ซอย 7 ถนนโชคสมาน จนถึงซอย 21 ถนนโชคสมาน 5