วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายกสาครร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ครั้งที่ 3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม”

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล นำโดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมขุดลอกคลองระบายน้ำและกำจัดวัชพืช รองรับการระบายน้ำ หากเกิดกรณีอุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ณ บริเวณริมทางรถรถไฟ ถนนพลพิชัย ชุมชนบ้านคลองหวะ และพื้นที่ใกล้เคียง