วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายกสธวท.สงขลาพร้อมด้วยคณะฯร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร​

วันที่ 22 ม.ค.64เวลา9.00น.ที่ศาลากลางจ.สงขลาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาโดยนางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการห้างโอเดียน หาดใหญ่นายกสธวท.สงขลาและอุปนายกพร้อมด้วยคณะกรรมการ,ท่านที่ปรึกษาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร​