วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

“นายกนัย”ห่วงใยพี่น้องทุ่งขมิ้นจัดประชุมโครงการ ตรวจช่องท้องมะเร็งตับ รังไข่มดลูก ปอด ต่อมลูกหมากหวังให้ห่างไกลโรคร้าย

วันที่10มี.ค.2564นายธัชพล หวังชูแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น เป็นประธานประชุมโครงการ ตรวจช่องท้องมะเร็งตับ รังไข่มดลูก ปอด ต่อมลูกหมาก พร้อมด้วย นายภารุจ ศิริผอ.รพ.สต.ทุ่งขมิ้นหัวหน้า กัณ หัวหน้าสำนักหัวหน้างานป้องกันฯ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลทุ่งขมิ้น หมอไพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น ด้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพของท่าน